Gezondheid in omgevingsbeleid of (omgevings) plannen?

  • Formuleer in de beginfase doelen en ambities voor gezondheid;
  • Blijf gedurende het hele proces aandacht voor uw gezondheidsdoelen houden;
  • Ga zo vroeg mogelijk om de tafel met ontwerpers, planologen, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, milieukundigen, beleidsmakers en andere belanghebbenden (bewoners, belangenorganisaties, bedrijfsleven).

Wanneer aandacht voor gezondheid?

  • bij plannen ten aanzien van omgevingsbeleid;
  • bij omgevingsplannen;
  • bij plannen van specifieke projecten en initiatieven;
  • bij plannen op andere beleidsterreinen zoals vervoer of sociaal domein.

We hebben een idee

Planfasen

U wilt uw wijk, gebied of gemeente graag verbeteren, maar het onderwerp gezondheid staat daarbij nog niet concreet op de agenda. Of u weet nog niet waar u de prioriteiten het best kunt leggen.

 

We maken een visie

Planfasen

Een gezonde (omgevings-)visie toont op hoofdlijnen het langetermijnbeleid. De vorm ligt niet vast. Hierin kunt u met belanghebbenden uw gezonde intenties verder verkennen.

We maken een plan

Planfasen

U werkt de omgevingsvisie uit in concrete omgevingsplannen. Uw gezondheidsambities vertaalt u naar realistische doelen waarop u kunt sturen en die u kunt monitoren.

We realiseren een plan

Planfasen

Een gezond plan is belangrijk maar de impact op gezondheid staat of valt met de uiteindelijke realisatie én het beheer. Lees hier meer over hoe kunt u dat voor elkaar kunt krijgen.