Evalueren is cruciaal om te weten of het gezonde doel bereikt wordt, en om toekomstige gezonde plannen nog succesvoller te maken.

Stel gezondheidsdoelen

Het uitwerken en realiseren van gezonde plannen vraagt om continu een vinger-aan-de-pols. In het plan is monitoring van de einddoel of tussendoelstellingen dan ook een essentieel onderdeel wat beschreven moet staan. 

Het gaat bijvoorbeeld om vragen als: 

  • Wat is de invloed van het plan op gebruik, beleving en gezondheid van bewoners geweest?
  • Wat is  goed gegaan bij de realisatie van het plan?
  • En wat kan er beter? (deze stap wordt vaak overgeslagen)

Stel evaluatieplan op

  • Maak bij aanvang keuzes over wat u wilt evalueren, wanneer u resultaten wilt weten en wat daarvoor nodig is.
  • Bepaal welke partners u bij evaluatie wilt betrekken.  Dat helpt om wederzijdse verwachtingen duidelijk te maken en biedt kansen om afspraken te maken over aansluiting bij bestaande dataverzameling(en),  wat met de uitkomsten van de evaluatie wordt gedaan en wie daarover met wie communiceert.