Verslag van de workshop door Barbara van Gulick en Lucy Bathgate tijdens de Atlas Werkconferentie 2023

In de workshop lichtte Lucy Bathgate, kwartiermaker van het Spoorpark Tilburg, toe hoe het park is ontstaan. De gemeente startte een “maatschappelijke aanbesteding”, waarbij burgers 82 plannen indienden. Hieruit zijn 8 plannen gekozen, die tot één park zijn gesmeed. Een factor voor succes was dat er duidelijke spelregels waren, en dat de initiatiefnemers veel ruimte kregen om hun plan werkelijkheid te laten worden.

 

Haar inspirerende verhaal leidde ertoe dat de aanwezigen uitgedaagd werden om vanuit de rol van overheid, inwoner of bedrijf na te denken over een mogelijk initiatief. Hoe werken deze partijen nu samen aan initiatieven en is het nodig om dit anders te doen om tot uitvoering te komen? Voorbeelden die hierbij de revue passeerden waren bijvoorbeeld het verduurzamen van de wijk met een energie coöperatie, de realisatie van een skatepark en een kinderboerderij. De zaal concludeerde dat ondernemers op zoek moeten naar alternatieve modellen, waardoor een initiatief tóch mogelijk wordt. Bijvoorbeeld door inwoners van de wijk te vragen mee te helpen. En dat de overheid bewoners zou kunnen ondersteunen bij de technische vragen die opkomen bij het uitwerken van een project. 

Er is vaak veel meer mogelijk dan je denkt, maar dat vraagt wel een andere manier van denken en samenwerken, en een andere rol voor de betrokkenen dan we tot nu toe gewend zijn. Het belangrijkste is om het ondernemerschap van inwoners en hun ideeën goed te benutten, uiteindelijk gaat het om hen!

Lees meer over het Spoorpark Tilburg en hoe dit tot stand kwam in het praktijkverhaal.