Kinderen voetballen, je ziet de benen en de bal

Organisaties

Veel organisaties zijn actief op het terrein van sport en bewegen en delen hun kennis en ervaring in kennisnetwerken.

Kenniscentrum sport
Kenniscentrum Sport verzamelt, verheldert en deelt kennis om de impact van sport te vergroten, toont aan wat de waarde is van sport voor de samenleving en onderzoekt waarom mensen wel of niet sporten

Vereniging Sport en Gemeenten
Zet zich in voor sport op lokaal niveau, vanuit de belangen van gemeenten. Vanuit sport wordt bekeken in hoeverre aangrenzende beleidsterreinen als onderwijs, recreatie, jeugd en gezondheid de sport kunnen versterken. Kennis is beschikbaar via het kennisplein op de website.

Kindvriendelijke Steden en Gemeenten
Zet zich in om een kindvriendelijke stad of dorp te realiseren, via inspiratie, ontmoeting en uitwisseling van kennis en ervaringen. Op de website vindt u onder andere tips uit het Handboek Speelruimtebeleid en vele praktijkvoorbeelden.

Jantje Beton
Initieert en ondersteunt projecten en activiteiten waardoor kinderen veilig, vrij en avontuurlijk buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Op de website vindt u informatie over projecten en fondsverstrekkingen.

NUSO-speelruimte Nederland
Ondersteunt speeltuinen en kindervakantiewerk, adviseert gemeenten over speelruimtebeleid en leefbaarheid en maakt zich zowel bij overheden als maatschappelijke organisaties sterk voor meer en betere speelruimte.

Johan Cruyff Foundation
Wil het geestelijk en lichamelijk welzijn van kinderen bevorderen, onder andere door sport- en bewegingsactiviteiten aan te bieden en te stimuleren. In samenwerking met gemeenten creƫert deze foundation goede en veilige sport- en speelplekken in wijken: de Cruyff Courts.

Richard Krajicek Foundation
Stelt zijn kennis en deskundigheid ter beschikking om ruimte te ontwikkelen waar de jeugd kan spelen en/of sporten: playgrounds. Gemeenten, scholen of wijkverenigingen kunnen hier verzoeken voor indienen. Op de website leest u aan welke criteria die moeten voldoen.