Zorg voor een gezamenlijke ambitie en win-win

Een gezamenlijke ambitie op het gebied van gezondheid helpt om het belang van gezondheid te onderstrepen. Belanghebbenden wegen samen af wat de beste ambitie is en wat de stip op de horizon is waaraan gewerkt wordt. Een goede ambassadeur helpt om de ambitie breed bekend te maken en andere partijen mee te krijgen.

Samenwerking met andere domeinen

Focus in het proces op de kansen die zich voordoen. Bijvoorbeeld de kansen die ontstaan door samenwerking met andere domeinen. Om gezondheidswinst te boeken hoef je het soms niet over ‘gezondheid' te hebben, als je kunt meeliften met andere beleidsdomeinen. Bijvoorbeeld het mobiliteitsbeleid dat auto's wil weren uit de binnenstad en fietsers de ruimte wil geven.

Wind Mee Tips

  1. Wissel informatie uit met verschillende partners over het thema of probleem dat speelt in de gemeente of wijk.
  2. Laat elke partij zijn ideaal schetsen en maak een totaal overzicht van de ambities en doelen. Weeg samen af wat de beste gezamenlijke ambitie is .
  3. Zet in op win-win situaties.