Meerdere uitdagingen voor het omgevingsplan

In een regio, gemeente of wijk bestaan vaak meerdere uitdagingen op verschillende gebieden, zoals gezondheid, werk en inkomen, vervoer, energie, economie en woonsituatie. Het is niet realistisch om deze problemen allemaal tegelijk aan te willen pakken. De lokale milieu- en gezondheidssituatie, ervaringen van burgers, de opdracht en wensen van overheden en partners zijn de basis voor het kiezen van prioriteiten.

Hulpmiddelen voor vaststellen ambities

Tips RIVM

Planfasen

Aandachtspunten om te komen tot ambities die aansluiten bij wensen van bewoners, overheden en partners 

Handvat GGD

Kernwaarden voor een gezonde leefomgeving (GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, 2020) richt zich op ruimtelijke keuzes waarmee de volksgezondheid het meest effectief kan worden beschermd. 

Handvat PGO

Handvat ambities voor een gezonde stad (Platform Gezond Ontwerp 2013)

Ambitie Gemeente Boekel

Bij uitbreidingen geen toename in uitstoot van fijnstof toegestaan, ongeacht of aan milieukwaliteitsnorm wordt voldaan.

Reden

In Boekel komen vaker aandoeningen aan de luchtwegen voor vergeleken met andere gemeenten in Nederland.

Tips voor kiezen prioriteiten

  • Ga na waar de knelpunten en kansen liggen voor gezondheid
  • Breng vroegtijdig in kaart welke invloed (ruimtelijke) maatregelen hebben op de gezondheid van (toekomstige) bewoners

  • Stel een beperkt aantal prioriteiten op aan de hand van (kaart)beelden en gesprekken met bewoners en professionals. Dat biedt focus.
  • Bespreek met uw samenwerkingspartners en burgers welke (gezondheids)kansen en -problemen zij zien en ervaren en wat wensen en mogelijkheden zijn.
  • Betrek uw GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst vroegtijdig bij ideeën over gezondheid en gezonde inrichting. Het document met kernwaarden voor een gezonde leefomgeving is een hulpmiddel en biedt argumenten bij het kiezen van ambities.
  • Maak de doelen voor de gezonde leefomgeving zo concreet mogelijk.
  • Stem het plan af met andere gebiedsprogramma's en programma's in naastgelegen gebieden. Waar liggen meekoppelkansen?