Alles hangt met alles samen

Ik zie door de bomen het bos niet meer. We missen het totaalplaatje. Dit is een heel complex dossier. Hier zijn zoveel partijen/afdelingen/domeinen bij betrokken. Territoriumafbakening: mijn dossier is het belangrijkste. De rest komt later wel. Integraal beleid is heel complex en ingewikkeld. Zullen we het svp simpel houden?Het kost teveel tijd om gezondheid ook nog expliciet mee te nemen: we moeten al rekening houden met zoveel belangen.

Integraal beleid

Integraal beleid is niet eenvoudig. Er bestaat geen vast recept of 'optimale werkvorm' voor. De juiste aanpak hangt af van de lokale situatie en mogelijkheden. Verschillende factoren spelen daarbij een rol, zoals de mate waarin een gemeente nu al integraal werkt, hoe een gemeente georganiseerd is (er is bijvoorbeeld al veel overleg en samenwerking tussen sectoren), de prioriteiten en thema's die zijn gekozen, de schaalgrootte en samenwerkingspartners.

Tips om windrichting te veranderen

  1. Laat zien dat u ook met kleine stappen kunt beginnen.
  2. Creëer overlegtafels voor integrale afwegingen. Nodig mensen vanuit verschillende perspectieven en beleidsterreinen uit om hieraan deel te nemen.
  3. Zorg voor verbindende ambassadeurs die belang overstijgend denken en werken en laat hen het goede voorbeeld geven.
  4. Het proces van afwegen is minstens zo belangrijk als de uitkomst van de afweging.
  5. Zorg  voor een open en transparant proces waarbij alle belanghebbenden een stem hebben. Manieren om binnen en buiten organisaties effectief samen te werken, over afdelingen en centra heen staan beschreven in de Inspiratiegids Participatie.
  6. Kijk ook eens in de Handreiking Gezonde Gemeente van het Loket Gezond Leven.