• Iedereen betrekken, dat gaat de boel alleen maar vertragen.
  • Mensen denken vaak alleen vanuit hun eigen belang. Zo komen we nooit tot een gezamenlijk resultaat.
  • De voor- en tegenstanders worden het nooit eens.
  • Het zijn altijd alleen de "usual suspects" die meedoen.
  • Deze groep is niet representatief.
  • Het is te duur om ook nog expliciet aandacht te besteden aan gezondheid.

Tips om het draagvlak te vergroten

  1. Maak duidelijk dat de Omgevingswet verplicht tot actieve participatie van partijen en burgers.
  2. Het helpt om een helder en aantrekkelijk beeld voor ogen te hebben, een wenkend perspectief. Mensen willen daar graag een bijdrage aan leveren, er onderdeel van zijn. Ook als ze verschillen in opvattingen over de manier waarop dat moet worden gerealiseerd.
  3. Doe aan verwachtingsmanagement. Maak met de politiek vooraf afspraken over de omgang met partijen die wel/niet een rol in het proces hebben, over het meten van draagvlak en over de speelruimte bij de start van het maken van een omgevingsvisie – of plan.
  4. Richt je niet alleen op het betrekken van bewoners, maar ook van maatschappelijke partners. Organiseer vooral iets voor mensen die niet georganiseerd zijn. En bekijk hoe je in het proces eventuele scheve vertegenwoordiging kunt compenseren. Ga gericht op zoek naar ontbrekende doelgroepen/belangengroepen. Denk daarbij ook aan groepen die qua gezondheid kwetsbaarder zijn, zoals ouderen, kinderen of mensen met lage inkomens.
  5. Veel suggesties hierover kunt u vinden in de Handreiking voor bewonersparticipatie bij de inrichting van een gezonde leefomgeving.