Samenwerken gaat niet vanzelf. 

 • Waar heeft die collega het over? Hebben we het wel over hetzelfde onderwerp?
 •  Ik heb het al druk genoeg met mijn dagelijkse werk. Ik kom er niet aan toe om breder te gaan samenwerken.
 • Zijn maatregel komt in ieder geval niet uit mijn financiële potje, ik heb al moeite genoeg om voldoende budget voor mijn thema te vinden.
 • Hoe krijgen we de verschillende portefeuillehouders hierin mee?
 • Hoe leg je verbinding breed in de organisatie; laat staan daarbuiten?
 • Ik dacht dat we op 1 lijn zaten, maar ….
 • Bij wie moet ik zijn voor gezondheid?

Tips om samenwerking te bevorderen

 1. Juist rondom integrale onderwerpen als gezondheid is samenwerking essentieel. Zoek die samenwerking dan ook tijdig en bewust op.
 2. Ga aan de slag met de Omgevingswet en zoek naar inspiratie over samenwerken in de Inspiratiegids Participatie.
 3. Gezondheid is een goed thema om het sociale en fysieke domein binnen een gemeente of andere organisatie te verbinden.
 4. Probeer collega's en verantwoordelijken ervan bewust te maken om gezondheid (en mensen die er verstand van hebben) actief en tijdig te betrekken bij gebiedsontwikkeling. Betrek tijdig de experts van de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst).