Duurzaam ecologisch wonen in Culemborg, rode huizen aan het water met veel groen afgebeeld.

Ruimte voor gezond én circulair in de leefomgeving

 

Bijeenkomst netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid

12 April 2023 | 09:00-13:00 | Hof van Cartesius, Utrecht

 

Nederland wil volledig circulair zijn in 2050. Deze ambitie heeft invloed op de gebiedsontwikkeling. Maar hoe? En wat betekent dit voor de inrichting van een gezonde en groene leefomgeving?

Op 12 april organiseert het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid een bijeenkomst over het krachtenveld rondom de transitie naar een circulaire economie en de raakvlakken met een gezonde leefomgeving. 

Hoe kun je ervoor zorgen dat ook 'gezondheid' naast ‘circulair’ wordt meegenomen? En hoe implementeer je gezondheid naast circulair in gebiedsontwikkeling? 

Charlotte Ernst (architect/stedebouwkundige bij het circulaire en groene Hof van Cartesius) en Natascha Spanbroek (coördinator Circulaire Economie bij het RIVM) delen hun kennis en ervaring. Dan volgt een presentatie over Waardevolle Wijken door Els Leclercq en Mo Smit (stedenbouwkundig ontwerper & architect, samen oprichter Circular Community Foundation): hoe kunnen circulaire oplossingen meerwaarde hebben op lokaal en wijkniveau? Daarna volgt een ronde met 3 workshops en een plenaire nabespreking.

De ochtend sluit af met een netwerklunch en een (optionele) rondleiding langs het circulaire Werkspoorkwartier.

Meld je aan

 

Tijd: 09:00-13:00 (optionele rondleiding start rond 12:45 na de lunch)
Locatie: Hof van Cartesius (in de Dakzaal)
Vlampijpstraat 84, 3534 AR, Utrecht

Let op: dit is een fysieke bijeenkomst. Alleen de plenaire presentaties van 09:30-10:30 zijn via Teams te volgen.

Programma

Tijd Onderdeel
09:00-09:25 Inloop
09:25-09:30 Welkom door kernteam 'Maak Ruimte voor Gezondheid'
09:30-09:50 Presentatie Charlotte Ernst, architect/stedenbouwkundige (Hof van Cartesius)
09:50-10:10 Presentatie Natascha Spanbroek, coordinator Circulaire Economie (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
10:10-10:30

Presentatie "Waardevolle Wijken", Els Leclercq & Mo Smit
(stedenbouwkundig ontwerper & architect, oprichters Circular Community Foundation)

10:40-11:40

Workshops: 
1) Werksessie circulaire gebiedsontwikkeling; 
2) Workshop "Waardevolle Wijken"

3) Hofsafari: ontdek het Hof en en haar circulaire makers, groene binnentuinen & circulaire gebouwen.

11:45-12:15 Plenaire terugkoppeling
12:15-13:00 Lunch
12:45- ±14:00 (optioneel) Rondleiding langs circulair Werkspoorkwartier

Mocht u na aanmelding toch verhinderd zijn om deel te nemen aan de FYSIEKE bijeenkomst, laat dat weten via gezondeomgeving@rivm.nl. Graag vóór 1 april.