Er zijn veel gegevens beschikbaar over de gezondheid en leefsituatie van de bevolking in een bepaald gebied, zoals:
- Kenmerken van een gebied en de bevolking ervan.
- Kwaliteit van de leefomgeving (waaronder milieufactoren).
- Gezondheidssituatie, ervaren gezondheid en welbevinden en leefstijl.
- Samengestelde informatie: gezondheidsprofielen en omgevingsscans.

Bij het inrichten of aanpassen van de leefomgeving in een bepaald gebied is het belangrijk om deze aspecten tijdig in beeld te brengen en ze te betrekken bij het opstellen van een (omgevings-)visie en plannen. Als deze informatie in samenhang bij in beeld of kaart wordt gebracht, kunt u zien welke patronen er zijn. En ook waar relevante verschillen zitten waar u mee rekening wilt houden. Dit helpt om ambities en prioriteiten te stellen. De resultaten van deze inventarisatie kunnen worden samengevat in een wijk- of gemeentelijk profiel. Hier vindt u informatie om deze inventarisatie uit te voeren en verwijzingen naar relevante informatiebronnen.