Deze pagina biedt een overzicht van data, grafieken en kaarten op het raakvlak van Leefomgeving en Gezondheid. Deze informatie is grotendeels ook beschikbaar voor hergebruik voor uw  eigen toepassing. Heeft u behoefte aan achtergrondinformatie? Ga dan naar de Landingspagina Gezonde Leefomgeving in beeld.

Data en Kaarten

Gezondheid

Informatie Volksgezondheid met data en kaarten over ziekten, gezondheid, zorg en kosten van de zorg.

Monitors

GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst ’en, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek  onderzoeken gezondheid, leefstijl en hinder op lokaal, regio & landelijk niveau.

Regio in Beeld

Regiobeeld biedt cijfers en grafieken over zorg, gezondheid & leefstijl, bevolking en sociale omgeving. 

Wijk en Buurt

Kaarten en cijfers over gezondheid, leefstijl, participatie en hinder op wijk- en buurtniveau.

Milieu Meetnet

Diverse meetnetten bewaken de milieukwaliteit en de voortgang van het milieubeleid in Nederland.

Emissies

Nederlandse emissies naar lucht, water en bodem van circa 350 verontreinigende stoffen op kaarten, in grafieken en tabellen.

Atlas leefomgeving

Atlas Leefomgeving

Kaarten over de leefomgeving en duiding, oa. informatie over de impact op de gezondheid.

Atlas Natuurlijk Kapitaal

Kaarten en informatie over natuurlijke hulpbronnen: water, voedsel & recreatie. 

Nationale Energie Atlas

Kaarten met duiding over traditionele en duurzame energie in Nederland.

Leefbaarheid

Leefbaarometer

De Leefbaarometer monitort  de leefbaarheid in wijken, buurten en straten in Nederland en de veranderingen.

Gemeente

Bekijk Gemeente informatie over gezondheid, jeugd, wonen, mobiliteit, energie en veiligheid.

Data Overheid

Data van de Nederlandse Overheid, met (geo)data over gezondheid, natuur, milieu, landbouw en infrastructuur.