Spoorpark Tilburg

De openbare ruimte is het geheel van alle voor publiek vrij toegankelijke ruimten zoals straten, pleinen, parken, parkeerplaatsen, winkelcentra en sportvelden. Als de openbare ruimte van goede kwaliteit is, kan dit een positieve invloed hebben op de gezondheid, omdat:

  • mensen gestimuleerd worden om te bewegen;
  • ontspanningsmogelijkheden en recreatieve mogelijkheden het welbevinden van mensen positief beïnvloeden;
  • het positief bijdraagt aan de veiligheid en/of de beleving daarvan;
  • bewoners hierdoor sterker betrokken raken bij hun buurt, wat de sociale cohesie versterkt.