Maak ruimte voor gezondheid: 26 februari 2021

Hoe maak je  de omgeving gezonder: van plannen naar uitvoering

Op 26 februari 2021 van 9 tot 12:30  uur organiseert het netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid een online bijeenkomst. We laten zien dat het nu al heel goed mogelijk is om de fysieke omgeving gezond(er) te maken.

Gezonde plannen

 

 

Staf Depla (oud-wethouder Eindhoven) laat zien hoe ambities worden gerealiseerd bij de gebiedsontwikkeling op voormalig bedrijfsterrein in de wijk StrijpS aan de hand van praktijkvoorbeelden.  
Marya Sheik Rashid van de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Amsterdam vertelt over de maatregelen die Amsterdam neemt om de voedselomgeving van jongeren gezonder te maken.
Astrid Swart en Nicole Walma , werkzaam bij de gemeente Veenendaal, lichten toe hoe deze gemeente gezondheidsambities realiseert in een woonwijk.
Hans Janssen (GGD Haaglanden) spreekt over de handreiking planregels omgevingsplannen

Na de presentaties zoeken we met de inleiders in kleine groepen in drie workshops naar nog meer mogelijkheden. Wat zijn kansen en dilemma’s bij het realiseren van gezondheidsambities in de praktijk?

Workshop 1: Gezond voedselaanbod in de omgeving van jongeren (Marya Sheikh Rashid)
Workshop 2: Gezondheidsambities gemeente Veenendaal  (Astrid Swart en Nicole Walma)
Workshop 3: Gebiedsontwikkeling in Eindhoven Strijp T (Rien van Asten (projectleider), Boudie Hoogedeure (gebiedsmanager) en Staf Depla)

Iedereen kan aan twee workshops deelnemen.

We sluiten af met het bespreken van  praktijkvragen. Heb je een vraag? Stuur die dan uiterlijk 22 februari toe.
Suggesties voor thema’s of sprekers volgende bijeenkomsten zijn ook welkom.

Deelnemen?

Deelname is zonder kosten, maar registratie vooraf is vereist. Geef dan ook aan welke workshops je wilt volgen.

Na registratie ontvang je direct een persoonlijke agenda afspraak.

Neem bij vragen contact op met gezondeomgeving@rivm.nl