De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft 18 april 2018 het advies 'De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid' overhandigd aan minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)).

Volgens de Raad kunnen Overheden meer gezondheidswinst boeken door niet alleen in te zetten op bescherming (klassiek milieubeleid) maar ook op bevordering van gezondheid. De leefomgeving moet ertoe uitnodigen dat mensen meer bewegen, minder stress ervaren, elkaar kunnen ontmoeten en kunnen participeren in de maatschappij. De raad werkt dit in het adviesuit in handelingsperspectieven: voor beleid en instrumenten, voor kennis en ontwerp, en voor financiering en sturing.