Coalitieakkoorden van de 51 grootste gemeenten zijn geanalyseerd op wat er in opgenomen is over een gezonde leefomgeving. De ambities, doelen en beleid voor een gezonde leefomgeving van gemeenten zijn met elkaar vergeleken. Duidelijk wordt op welke wijze vanuit ambities invulling gegeven kan worden aan beleid voor een gezonde leefomgeving en richting gegeven kan worden aan gezondheid in omgevingsvisies. Gemeenten kunnen zo van elkaar leren en gestimuleerd worden om ambities en beleid te ontwikkelen voor een gezonde leefomgeving.

Luchtkwaliteit en groen

Aan een gezonde leefomgeving algemeen wordt slechts in ruim een derde van de coalitieakkoorden aandacht gegeven. Toch worden door vrijwel alle gemeenten ambities geformuleerd en/of beleid ontwikkeld voor verbetering van de luchtkwaliteit (gezondheidsbescherming) en een vergroening van de leefomgeving (gezondheidsbevordering). Reden hiervoor is dat meegelift wordt met het behalen van klimaatdoelstellingen en de energietransitie (luchtkwaliteit) en klimaatadaptatie (groen).

Verkeersveiligheid, bewegen, geluid en sociale kwaliteit

Ook worden door veel gemeenten andere aspecten van een gezonde leefomgeving opgenomen in het coalitieakkoord. Dit gaat vooral om verkeersveiligheid en het stimuleren van bewegen in de openbare ruimte en in mindere mate om geluid en sociale kwaliteit (ontmoeten en toegankelijkheid van de openbare ruimte). Voor geur, elektromagnetische velden en externe veiligheid hebben weinig gemeenten ambities of beleid opgenomen.

Omgevingsvisie en gezondheid

Het overgrote deel van de gemeenten geeft in het coalitieakkoord aan hoe de gemeente zich voorbereidt op de Omgevingswet. Slechts een kwart van de gemeenten geeft expliciet aan dat (het bevorderen van) gezondheid een belangrijke rol speelt bij de omgevingsvisie.

Top 51

De gemeentelijke coalitieakkoorden zijn globaal gerangschikt naar de mate waarin aandacht geschonken is aan de aspecten van een gezonde leefomgeving. Helmond en Dordrecht voeren de lijst aan. Deze gemeenten hebben ambities en/of beleid geformuleerd voor de gezonde leefomgeving algemeen en voor vrijwel alle aspecten van gezondheidsbescherming en -bevordering. Onderaan de lijst staan Westland en Súdwest Fryslân. Deze gemeenten hebben vrijwel geen aspecten van een gezonde leefomgeving opgenomen in het coalitieakkoord.

Rapport

Het rapport ‘Gezonde Leefomgeving in Gemeentelijke Coalitieakkoorden’ is geschreven door Tilly Fast van Fast Advies in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het is te downloaden via www.fastadvies.com/2019/1/gezonde-leefomgeving-in-gemeentelijke-coalitieakkoorden/

Meer informatie:

Tilly Fast                                                                                             Rianne Dobbelsteen
Fast Advies                                                                                       Ministerie IenW
T: 06 51095822                                                                            DG Milieu en Internationaal
E: tillyfast@fastadvies.com                                                   Programma Gezondheid in Milieubeleid
                                                                                                                T: 06 52595184 
                                                                                                                E: Rianne.Dobbelsteen@minienm.nl