De Gezonde straaDkrant is uit, dit is een initiatief van BoschSlabbers en Buro Bergh. Zij werken samen met overheden, bedrijfleven en bewoners aan het transformeren aan straten. Aan deze editie hielp het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) mee door kennis en expertise te delen middels een interview en feedback.

StraaD voor een beter leefklimaat

Onze huidige straten zijn niet altijd zo ingericht dat ze de gezondheid bevorderen. De duizende straten in Nederland vormen samen een netwerk welke benut kan worden voor een gezondere samenleving. Samen willen de straaDpartners elke straat omvormen naar een straaD. De StraaD is een straat voor een beter leefklimaat. De zevende editie onderzoekt hoe een gezonde straaD werkelijkheid wordt.

Wil je weten hoe dit eruit? 

zeven.destraad.nl