HEAT

Heb je feiten en handvaten nodig om de voordelen van meer fietsen of wandelen te laten zien? Of wil je nieuwe of bestaande projecten evalueren voor gezonde mobiliteit? Op de WHO Gateway vind je een online tool om de economische en gezondheidsbaten van meer fietsen en wandelen in te schatten: de HEAT-tool. https://gateway.euro.who.int/en/themes/healthy-and-sustainable-cities-and-regions/tools-methods/

Deze tool is recent geactualiseerd met de laatste kennis over de relatie tussen fietsen/wandelen en effecten op luchtkwaliteit, verkeersongevallen, CO2 emissies en gezondheid. De tool is vrij eenvoudig te gebruiken en er zijn niet veel input data voor nodig. Ook zijn er regelmatig tutorials.

Direct naar de tool: http://heatwalkingcycling.org/#homepage

Toelichting methode, zie: http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/health-economic-assessment-tool-heat-for-walking-and-for-cycling.-methods-and-user-guide-on-physical-activity,-air-pollution,-injuries-and-carbon-impact-assessments-2017