Vrouw met rode jas op de fiets

Recente onderzoeken bevestigen eerdere bevindingen dat wonen in de buurt van veehouderijen effect kan hebben op de luchtwegen. Er zijn aanwijzingen voor een verminderde longfunctie en voor een verhoogd risico op longontsteking. Op basis van de beschikbare onderzoeken kan echter niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een oorzakelijk verband. Dat concludeert de Gezondheidsraad in haar advies over gezondheidsrisico’s rond veehouderijen van 14 februari 2018.

In het rapport geeft de Gezondheidsraad aan dat hoewel niet kan worden vastgesteld wat de luchtwegeffecten rond veehouderijen veroorzaakt, het wel zinvol is om maatregelen te treffen. De Gezondheidsraad adviseert verdere reductie van de uitstoot van fijnstof en van ammoniak.