De afgelopen maanden hebben tientallen partijen gewerkt aan de eerste versie van een Nationaal Masterplan Lopen. Overheden, maatschappelijke organisaties, private organisaties en kennisinstellingen werken vanuit verschillende vakgebieden samen aan dit masterplan. Het doel hiervan is om meer ruimte te creëren voor lopen: in beleid, in het hoofd en op straat. Op 22 mei j.l. zijn er verschillenden partijen samengekomen om verder te werken aan het masterplan. 

Doe ook mee

Je kunt met jouw organisatie nog steeds aansluiten en een bijdrage leveren aan het Nationaal Masterplan Lopen. Vooral partijen uit het sociale domein zijn van harte welkom om actief deel te nemen. Dus (koepel)organisaties op het gebied van welzijn, kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, ouderenzorg, sportclubs en -verenigingen, cultuur, gehandicapten en anderen, wacht niet langer en neem contact op!  Dat geldt ook voor zorgverzekeraars. Doe mee!

Meedoen kan op twee manieren. Je kunt actief meewerken. Dat betekent dat je samen met een aantal andere betrokken partijen één of meer concrete acties voor het Nationaal Masterplan Lopen uitwerkt in een aantal (offline en online) sessies. En dat je die acties in de toekomst ook helpt realiseren.  Daarnaast kan je ook wat meer op afstand meedenken door conceptversies van het Nationaal Masterplan tegen te lezen of je verbinden aan een of meerdere concrete acties van het Nationaal masterplan. Interesse? Mail dan naar info@ruimtevoorlopen.nl.

Wil je meer hierover weten, ga dan naar:Eerste stap Nationaal Masterplan Lopen gezet - Ruimte voor LopenOntdek Ruimte voor Lopen - Ruimte voor Lopen