Op verzoek van de Provincie Zuid-Holland is er een onderzoek ‘Gezonde Verstedelijking’ gedaan om te kijken hoe stedenbouw kan bloeien als gezondheid een belangrijke rol speelt. Dit onderzoek vond plaats binnen het kader van het NOVEX-gebied Zuidelijke Randstad.

Het programma NOVEX zorgt voor een samenhang in het ruimtelijke beleid en verbindt de 22 nationale programma's. Provincies, gemeenten en waterschappen gaan aan de slag om nationale opgave en doelen ruimtelijk te vertalen en te combineren met provinciale en regionale plannen. 

Meer informatie en het document kun je vinden via onderstaande link. 

Onderzoek Gezonde Verstedelijking - Provincie Zuid-Holland