Gezond Zuid-Holland rapport

Hoe wordt Zuid-Holland in 2040 de gezondste provincie van Nederland? Deze vraag staat centraal in een uitgebreid onderzoek dat de provincie samen met TNO en Posad uitgevoerd heeft. Op dinsdag 3 juli presenteerden deze partijen een rapport met een overzicht van trends en ontwikkelingen, als antwoord op deze vraag.

Een gezonde omgeving is een belangrijke voorwaarde om ook in de toekomst een prettige provincie voor wonen, werken en recreëren te blijven. Met dat als basis zijn in een toekomstagenda onderzoek vier verhaallijnen voor Zuid-Holland uitgetekend en in een flyer samengevat. Beweging, groen, inclusiviteit en omgevingsfactoren als geluid en luchtkwaliteit vormen de thema’s van de verhaallijnen.

Om van onderzoek tot aanpak te komen, worden de verhaallijnen in de praktijk getoetst en uitgewerkt naar mogelijke beleidsacties. Een workshop tijdens de bijeenkomst op 3 juli vormde de start van dit vervolgtraject.

Download rapport Gezond Zuid-Holland 2040.