Foto van wandelaars

Meer dan 30 overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties willen meer plek en aandacht voor lopen. Deze organisaties gaan zich verenigen in het platform Ruimte voor Lopen. Doel is om  beter gebruik te kunnen maken van de waarde van lopen. Tijdens het internationale voetgangerscongres Walk21 op 9 oktober werd het platform officieel gelanceerd.

De partners van Ruimte voor Lopen willen de potentie van lopen beter benutten. Verder willen ze lopen stimuleren en een positiever imago geven. Hierbij hoort een omgeving die gelegenheid biedt en uitnodigt om te veilig te lopen. Het doel is dat lopen een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van beleid, ontwerp en verkeer wordt. Het platform biedt een plek voor uitwisseling en samenwerking aan organisaties en professionals die meer ruimte voor lopen willen creëren.

Waarom meer lopen?

Meer lopen draagt bij aan de oplossing van veel maatschappelijke vraagstukken. Zo draagt meer lopen bij aan duurzame mobiliteit, want het ontlast de verkeersdruk. Ook doen voetgangers minder een beslag op de schaarse ruimte dan automobilisten of fietsers. Verder is lopen is goed voor de gezondheid en welzijn en draagt het bij aan de strijd tegen bewegingsarmoede en stress gerelateerde klachten. Tot slot, maakt ruimte voor lopen de omgeving leefbaar. Het is immers prettig toeven is in loopvriendelijke gebieden.

Meedoen? 

Organisaties die zich willen aansluiten, zijn van harte welkom. Kijk voor meer informatie op de pagina Meedoen op de website Ruimte voor Lopen.

Het platform Ruimte voor Lopen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Wandelnet en crow. Inmiddels zijn meer dan dertig partners bij het platform aangesloten. Waaronder ANWB, verschillende provincies en gemeenten,  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , Veilig Verkeer Nederland, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,  NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie  en Staatsbosbeheer.