verder kijken dan corona - leefomgeving

Verbetering van de leefomgeving biedt kansen, ook voor kwetsbare groepen in de samenleving.  Dit staat in “Verder kijken dan corona, over de toekomst van gezondheid”, de extra corona inclusieve uitgave van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. (In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.)) van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

De coronacrisis maakt zichtbaar dat de directe omgeving, natuur en openbare ruimte belangrijk is voor bewoners. De omgeving waarin mensen wonen, werken, leren en spelen is van grote invloed op hun gedrag en hun gezondheid.  Door het slim verbinden van klimaatbeleid met gezondheidsbeleid, ruimtelijke inrichting en het herstelbeleid van de coronacrisis, kunnen we gezondheids- en welvaartwinst boeken.

Lees in het E-magazine over ontwikkelingen met een effect op de leefomgeving als gevolg van de crisis.

Of bekijk de achtergrondinformatie over:

Meer druk op de openbare ruimte  
Anders bewegen door coronamaatregelen
Effect klimaatverandering op gezondheid