In de Gids Gezonde Leefomgeving vindt u de nieuwe themapagina Voedselomgeving

Naar een duurzame en gezonde voedselomgeving voor iedereen

De voedselomgeving staat meer en meer in de belangstelling van zowel lokale beleidsmakers als wetenschappers. De themapagina Voedselomgeving vormt een verzamelpunt van informatie over de voedselomgeving en beleidsmaatregelen om deze gezonder en duurzamer te maken. De themapagina biedt lokale beleidsmakers en andere professionals onderbouwing voor lokaal beleid en maatregelen gericht op de voedselomgeving. 

Op deze themapagina staat allerlei informatie over de voedselomgeving. Wat is de voedselomgeving en welke invloed heeft het op onze gezondheid? Hoe beïnvloedt de voedselomgeving ons voedingsgedrag? Wat kunnen gemeenten doen voor een gezonde en duurzame voedselomgeving voor iedereen?  

Werkwijze voor Gezonde en Duurzame Eetomgevingen in de gemeente

Het Voedingscentrum heeft een Werkwijze voor Gezonde en Duurzame Eetomgevingen in de gemeente ontwikkeld. Deze Werkwijze is een handig hulpmiddel waarmee gemeenten aan de hand van verschillende bouwstenen aan de slag kunnen met de voedselomgeving. In dit thema wordt de werkwijze kort toegelicht. 

Uitbreiding thema Voedselomgeving

De komende maanden wordt de themapagina Voedselomgeving verder aangevuld met inspirerende praktijkvoorbeelden en beschikbare maatregelen en acties die gemeenten kunnen ondernemen om hun voedselomgeving te verbeteren. Daarnaast komt er informatie over de effectiviteit van interventies om gezondheid en duurzaamheid van de voedselomgeving te verbeteren.