Welke invloed heeft de energietransitie op gezondheid en veiligheid? En hoe kan die een rol spelen bij plannen en besluiten?

windmolen

Energietransitie en gezondheid

Vier experts aan het woord over verschillende aspecten van energietransitie en gezonde leefomgeving.

Overizicht van de presentaties en verslagen van de netwerkbijeenkomst Maak Ruimte voor Gezondheid van 16 juni 2021.

  • Joost van der Ree (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) over effecten van energietransitie op gezondheid en veiligheid.
  • Sven Stremke (WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research)/Academie van Bouwkunst Amsterdam) over goed ontwerp van zonne- en windparken om het landschap juist aantrekkelijk te maken.
  • Jaap de Wolf (GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Noord en Oost Gelderland) over belevingsaspecten van nieuwe energiebronnen zoals windparken, zonneweides, biomassa.
  • Oscar Breugelmans (GGD Amsterdam) over ervaringen met burgerparticipatie rondom de plaatsing van windturbines.

Beeldverhaal met feiten, actueel beleid en links naar relevante data en kaarten over gezondheidseffecten van energietransitie in Nederland.

Nieuwe rapporten over effecten van nieuwe energiebronnen en uitfasering van fossiele energie voor gezondheid en veiligheid. Nederland wil  fossiele energie vervangen door minder milieubelastende bronnen, zoals zonne- en windenergie.