Zoek naar verbinding en gedeelde belangen

De uitdagingen op het gebied van gezondheid in een gemeente of wijk zijn groot en vaak complex. Het terugdringen van sociaal-economische gezondheidsverschillen lukt bijvoorbeeld niet alleen vanuit de publieke gezondheid. Zo zijn in achterstandswijken vaak ook problemen rondom zorg, wonen, werk, schulden, leren, integreren en veiligheid, die allemaal impact hebben op gezondheid. Samenwerken en verbindingen leggen is dan van groot belang voor gezondheid!

Bouw relaties op en win vertrouwen

Juist als er veel verschillende partijen betrokken zijn bij een proces, is het van belang om gezamenlijkheid te blijven zoeken. Belangentegenstellingen worden vaak pas overbrugd als er voldoende vertrouwen is tussen de betrokken partijen. En dat vergt inlevingsvermogen en tijd.

Wind Mee Tips

  1. Neem de tijd om relaties op te bouwen en investeer in een zo breed mogelijk netwerk.
  2. Ga na waar mogelijke verbindingen liggen tussen gezondheid en andere thema's zoals ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit, zorg, veiligheid, integratie en participatie.
  3. Wissel regelmatig van perspectief. Bekijk de problematiek eens met een gezondheidsbril of vanuit de duurzaamheids- of sociale hoek. Waar zitten raakvlakken of knelpunten?
  4. Ga in gesprek over verwachtingen, gevoelens, zorgen en waardeoordelen van de betrokken partijen.
  5. Zoek die verbinding niet alleen met externe partijen: ook binnen de eigen organisatie is het van belang dat de ambities op gezondheid worden gedeeld. Stel daarvoor een interne werkgroep op met mensen uit meerdere disciplines; leer elkaar en elkaars belangen kennen en begrijpen.