De Omgevingswet biedt veel ruimte om gezondheid een plek te geven in ruimtelijke visies en plannen. Maar hoe dat precies moet gebeuren met het onbekende "gezondheid en "gezonde planvorming" ligt niet vast. 


Wind Tegen-argumenten:

 • Ik weet niet waar ik moet beginnen. Gezondheid is helemaal nieuw voor mij! 
 • We hoeven niet voorop te lopen. We wachten gewoon af tot men ergens anders het wiel heeft uitgevonden. 
 • Er zijn nog zoveel onzekerheden over toekomstige ontwikkelingen of mogelijke risico's. 
 • Hier zijn nog geen regels voor. 
 • Dat durft de wethouder niet aan. 
 • Dat kost vast veel tijd en geld.

Tips om windrichting te veranderen

 1. Maak duidelijk waarom u aan een gezonde leefomgeving wilt werken. Breng de lokale situatie, urgentie en belangrijkste kansen in beeld en ga hierover in gesprek met uw bestuurders.
 2. Maak duidelijk dat gezondheid meer is dan ziek zijn. Het gaat zowel over gezondheidsbescherming als -bevordering en positieve gezondheid.
 3. Laat zien dat er veel relaties zijn tussen bestaand beleid en gezondheid. Het is helemaal niet nieuw, we doen het deels al, alleen versnipperd.
 4. Breng mensen van verschillende domeinen met elkaar in contact en laat hen ervaren dat ze veel aan elkaar kunnen hebben.
 5. Zoek een goede ambassadeur die bij allerlei mensen het belang van gezondheid onder de aandacht kan brengen. Bijvoorbeeld de wethouder volksgezondheid.
 6. Geef het project een experimenteer- of pilotstatus, met evaluatiemomenten.
 7. Kijk ter inspiratie naar goede voorbeelden elders, vertaal deze naar de eigen situatie en zie dat het wél mogelijk is en zo zijn ook valkuilen te voorkomen.