Gezondheidswinst is niet alleen te behalen door het stellen van normen aan milieubelastende activiteiten in de leefomgeving, maar ook door het bevorderen van gezondheid via bijvoorbeeld het stimuleren van meer bewegen en meer groen. Voor deze bevorderende factoren bestaan nog geen normen.

Wind Tegen-argumenten

  • Er zijn geen normen voor, dus ik kan er niks mee
  • Dat is veel te "zacht"
  • Het is alleen maar kwalitatief, geef eens wat feiten
  • Hoeveel bomen moet ik dan planten?

Gezondheidswinst zonder normen

Ook al zijn er geen normen, er is wel veel bekend over de gezondheidswinst van groen of bewegen en wat er veranderd kan worden in de leefomgeving om dit te bereiken.

Per situatie of locatie moet bekeken worden wat het beste ontwerp is voor gezondheid, afgestemd op de lokale beleidsspeerpunten (bijvoorbeeld het terugdringen van overgewicht, eenzaamheid of sociaal economische gezondheidsverschillen) en de wensen van bewoners en andere belanghebbenden.

Tips om windrichting te veranderen

  1. Breng de lokale situatie in beeld: welke mensen wonen er? Hoe is de gezondheid? Op basis daarvan kun je het gesprek aangaan over gezondheidsbevordering.
  2. Benadruk dat binnen de omgevingswet ruimte is voor lokaal maatwerk en lokale afwegingen. Dat geeft ruimte om lokaal ambities te tonen, bijvoorbeeld voor gezondheidsbevordering.
  3. Bekijk de Aan de Slag pagina.