Ook bij blootstelling onder de norm kunnen nadelige gezondheidseffecten optreden.

Wind Tegen-argumenten:

 • Als ik strenger ben, krijg ik problemen bij de Raad van State.
 • Dit is precies volgens de vergunning en de huidige normen.
 • Het voldoet aan de normen dus het is gezond genoeg.
 • De normen zijn toch landelijk vastgesteld? Daar kan ik niets aan veranderen.
 • We voldoen aan de normen, we kunnen het verkeer/industrie zelfs nog iets laten groeien!

Milieubeleid, economie en maatschappij

Het milieubeleid is erop gericht om de vastgestelde milieukwaliteitsnormen niet te overschrijden en daarmee nadelige gezondheidseffecten van milieufactoren terug te dringen en zo gezondheidswinst te behalen. Aangezien wettelijke normen niet alleen zijn vastgesteld op basis van wetenschappelijke gegevens over effecten op de gezondheid, maar ook op basis van economische of andere maatschappelijke overwegingen, kunnen er ook onder de norm nadelige gezondheidseffecten optreden. Ook houden normen geen rekening met cumulatie van verschillende bronnen of effecten.

Tips om windrichting te veranderen

 1. Communiceer helder dat normen niet altijd de gezondheid beschermen.
 2. Maak duidelijk dat ook onder de normen gezondheidseffecten kunnen optreden. Minder goede luchtkwaliteit kan gezondheidseffecten hebben, ook onder de norm. Daarom pleiten GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en voor het borgen van voldoende afstand tussen gevoelige bestemmingen (zoals scholen) en (snel)wegen.
 3. Naast gezondheidsbescherming door normstelling is ook gezondheidsbevordering belangrijk voor gezondheidswinst binnen de leefomgeving.
 4. Zorg dat er geen opvulling van de normen plaatsvindt. Probeer altijd voor verbetering te gaan, ook al wordt aan de normen voldaan.
 5. Zorg voor voorbeelden van jurisprudentie, zodat je duidelijk kan maken dat lokaal beleid met ambities stand kan houden, ook als je voor de Raad van State belandt.
 6. Ga bij voorkeur uit van gezondheidskundige advieswaarden, zoals de Gezondheidsraad voorstelt in het advies ‘Meewegen van gezondheid in het Omgevingsbeleid' uit 2016.