Het netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid (MRvG) is een netwerk voor medewerkers van GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst), provincies, gemeenten, kennisinstituten en adviesbureaus, die werken aan een gezonde leefomgeving. Als netwerk delen we kennis en ervaring over een gezonde inrichting van de leefomgeving met professionals uit praktijk, beleid en onderzoek.

Lees meer over het doel van het netwerk, de bijeenkomsten en hoe je kunt deelenemen aan Maak Ruimte voor Gezondheid:

Pagina Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid

Aantal deelnemers luisteren naar mensen in de zaal tijdens de discussie