Gemeenten, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst'en, omgevingsdiensten, provincies en het rijk beschikken over veel informatie over de kenmerken van een bepaald gebied en de bevoking ervan. We benoemen hier een aantal van die informatiebronnen.

Gemeentelijke informatie

Op Waarstaatjegemeente zijn cijfers van verschillende bronnen zoals gemeenten, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek, GGD en de burgerpeiling geïntegreerd. In de vorm van Dashboards kunnen gemeentelijke statistieken worden vergeleken met heel Nederland of diverse andere referentiegegevens.

Waar staat je gemeente

 

CBS

Het CBS biedt jaarlijks regionale kerncijfers aan op het niveau van gemeenten, wijken en buurten. De meest recente gegevens zijn opgenomen op de website CBS in uw Buurt: Alle data zijn ook via Data Overheid.nl herbruikbaar voor eigen toepassingen.