Doel Netwerk

Het doel van het netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid is te bevorderen dat gezondheid meegenomen wordt in ruimtelijk beleid en planvorming. Dit doet het netwerk door kennis en ervaring over een gezonde inrichting van de leefomgeving te delen. We willen door samenwerken de kwaliteit bevorderen en uitdragen dat het heel belangrijk is om gezondheid mee te nemen bij de inrichting van de leefomgeving. We delen kennis  over praktijkvoorbeelden, instrumenten en samenwerkingsvormen om gezondheid in planvorming te bevorderen. We bieden ruimte om concreet samen te werken met collega’s aan een advies voor een ruimtelijk plan. 

Het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid is er voor medewerkers van GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst'en, provincies, gemeenten, kennisinstituten en adviesbureaus, die werken aan een gezonde leefomgeving.
 

Doe mee!

Graag zien wij dit netwerk een actieve plek worden voor ons allen. Het netwerk bestaat inmiddels uit ruim 200 personen.  Ken je interessante bijeenkomsten of documenten die relevant zijn voor het netwerk?
Mail ze ons: helpdesk@gezondeleefomgeving.nl.

Twee tot drie keer per jaar organiseert het netwerk een brede bijeenkomst.
Als je hiervoor een uitnodiging wilt ontvangen, meld je dan aan als deelnemer aan het netwerk.

Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid