Een luchtfoto van De Dommel, een beek stroomafwaarts een kleinere rivier in de Kempen en de Meierij van 's-Hertogenbosch. Je ziet een stuk platteland en stad.

De unieke monitor Gezonde Leefomgeving van de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-en in Brabant toont aan dat de meeste inwoners positief zijn over hun leefomgeving: Brabanders vinden de buurt aantrekkelijk om in te bewegen, ervaren voldoende groen in de buurt en beoordelen de eigen woonomgeving met een voldoende. Tegelijkertijd zijn 2 op de 3 inwoners van Brabant bezorgd over blootstelling aan luchtverontreiniging. En blijkt uit de monitor dat 1 op de 10 van hen ernstige hinder ondervindt van geur, en 1 op de 5 van geluid.

De uitkomsten van de monitor Gezonde Leefomgeving 2022 vind je in dit nieuwsbericht.