Op 16 juni 2021 organiseerde het netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid een digitale bijeenkomst over de gevolgen van de energietransitie voor de gezondheid.

•    Welke gevolgen kan de energietransitie hebben voor gezondheid en veiligheid?
•    Hoe kan dit meegenomen  worden in de plan- en besluitvorming?
•    Hoe nemen we voorkeuren mee van mensen die niet op bewonersavonden komen?

Joost van der Ree ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ) gaf een overzicht van de effecten van energietransitie op gezondheid en veiligheid.
Sven Stremke ( WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research) Wageningen University &Research , Academie van Bouwkunst Amsterdam)  liet zien hoe een goed ontwerp van zonne- en windparken het landschap juist meer aantrekkelijk kan maken.
Jaap de Wolf ( GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst  Noord en Oost-Gelderland) ging in op de belevingsaspecten van nieuwe energiebronnen (windparken, zonneweides, biomassa).
Oscar Breugelmans (GGD Amsterdam) deelde zijn ervaringen met burgerparticipatie rondom de plaatsing van windturbines.

Na deze presentaties was er tijd voor discussie en het uitwisselen van praktijkervaringen in kleine groepen.

Presentaties en verslagen

Bekijk de presentaties en lees meer in de verslagen van dit webinar.