Vrouw met helm klimt een gebouw af (gezekerd) boven het vernieuwde, vergroende Lübeckplein

Het Lübeckplein in Zwolle is in korte tijd veranderd van een anonieme plek naar een plein waarop bewoners skaten, sporten, tuinieren en elkaar ontmoeten. Door de actieve, open houding van de gemeente en het betrekken van bewoners zijn er keuzes gemaakt die aansluiten bij diens wensen en behoeftes. 

Anne-Marie Mosterman (gebiedsontwikkelaar Spoorzone) vertelt wat hiervoor nodig was.

Praktijkvoorbeeld Lübeckplein