Hoe doe je dat?

Tijdens een webinar op 26 februari 2021 stond dit centraal. Praktijkvoorbeelden uit Eindhoven, Amsterdam en Veenendaal kwamen in 3 workshops aan bod.

Het netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid organiseerde deze bijeenkomst voor medewerkers van  GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-en, gemeenten, andere overheden en kennisinstellingen.

Na een plenaire toelichting waren er workshops met praktijkvoorbeelden uit Eindhoven, Amsterdam en Veenendaal:
-    Lessen van de gemeente Eindhoven voor gebiedsontwikkeling
-    Werken aan een gezonde voedselomgeving in Amsterdam
-    Hoe Veenendaal de uitgangspunten over gezondheid uit de Omgevingsvisie vertaalt naar uitvoering in woonwijk het Franse Gat

Bekijk de presentaties en lees meer in de verslagen van dit webinar.