Zo’n 4% van de ziektelast in Nederland wordt veroorzaakt door milieufactoren. Dat kost ons  ruim 1 miljard euro aan zorg per jaar, zo concludeert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. (In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.)).

Luchtvervuiling veroorzaakt verreweg het grootste deel van deze ziektelast. Daarna volgen blootstelling aan UV-straling en meeroken. De beleving van milieufactoren, zoals geluidhinder, is niet meegenomen. De milieurisico’s zijn grofweg vergelijkbaar met andere gezondheidsrisico’s zoals overgewicht. Er is nog veel winst te behalen als de leefomgeving zó wordt ingericht dat gezond gedrag makkelijker wordt. Weinig beweging en ander ongezond gedrag veroorzaken namelijk 19% van de ziektelast.

In het Milieudossier van de VVM (juni 2019) staat een achtergrondartikel. Lees daarin hoe de cijfers tot stand kwamen.
Artikel Ziektelast door Milieu: https://www.gezondeleefomgeving.nl/documenten/milieugerelateerde-ziekte…