Het Netwerk 'Maak Ruimte voor Gezondheid' organiseert op 15 oktober 2021 een webinar over actuele ontwikkelingen in onderzoek, beleid en praktijk rondom het thema Gezonde Leefomgeving.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De bijeenkomst omvat presentaties, workshops en discussie over:

1. “Bouwen met inzichten”: op weg naar een gezonde, groene leefomgeving
2. GO! kennis in de praktijk: tools voor een gezonde leefomgeving op het platteland
3. Verstedelijking en gezondheid: een analyse van de Metropoolregio Amsterdam

Zie hieronder voor meer informatie over deze onderwerpen en de invulling van de workshops.

Het webinar vindt plaats op 15 oktober van 9-12 uur.  Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met: gezondeomgeving@rivm.nl

Aanmelden webinar

Vul het aanmeldformulier in

1. “Bouwen met inzicht”: op weg naar een gezonde, groene leefomgeving

Het LEGO-onderzoek toonde aan dat bij het succesvol bouwen aan een gezonde leefomgeving de nodige hobbels genomen moeten worden, zeker als het gaat om de integraliteit van kennisaanbod en samenwerking. Het LEGO-onderzoek toonde aan wat de behoeftes zijn van regionale en lokale partijen voor het werken aan een gezonde leefomgeving. Wat kunnen deze inzichten betekenen voor het nieuwe landelijke programma ‘Programma Gezonde Groene Leefomgeving’ (PGGL)?

Frank den Hertog (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu /LEGO) en Maaike van Meerten (Kwartiermaker Programma Groene Gezonde Leefomgeving) nemen u mee in de stand van zaken. In het LEGO-onderzoek zijn de lokale en regionale behoeftes voor het werken aan een gezonde leefomgeving geïnventariseerd. Er wordt nu gewerkt aan een landelijk Programma Gezonde Groene Leefomgeving (PGGL). Wat is de stand van zaken?

Presentaties:
Frank den Hertog (RIVM/LEGO)
Maaike van Meerten (Kwartiermaker Programma Groene Gezonde Leefomgeving)


Workshop LEGO/Programma Gezonde Groene Leefomgeving
In deze workshop gaan we dieper in op de resultaten van het LEGO onderzoek. Hoe worden deze in het Programma Gezonde Groene Leefomgeving opgenomen? In deze workshop voeren wij discussie over de herkenbaarheid van de resultaten en de prioriteiten voor een gezonder leefomgevingsbeleid.
Frank den Hertog/Danielle de Jongh/Hanneke Kruize (RIVM)
Maaike van Meerten (Kwartiermaker Programma Groene Gezonde Leefomgeving)
Astrid van den Broek (ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)

Meer informatie: https://www.gezondeleefomgeving.nl/nieuws/LEGO

2. GO! kennis in de praktijk: tools voor een gezonde leefomgeving op het platteland

 De GO!-methode staat voor een aanpak om de leefomgeving gezonder te maken. Kenmerken van deze aanpak zijn:
•    Integraal: alle facetten van de fysieke leefomgeving worden meegenomen;
•    ‘Mixed methods’: kennis vanuit bewoners, professionals en statistische data wordt gecombineerd;
•    Cyclisch: werken in kleine stappen met tussentijdse evaluaties.

Diverse tools zijn ontwikkeld om bestaande kennis bruikbaar te maken voor de dagelijkse praktijk van een gemeente. Ellen Bulder en Vera Sas (Hanzehogeschool Groningen) gaan in op de maatregelendatabase; een overzicht van goed beschreven maatregelen die helpen de lokale leefomgeving (wijk, buurt) gezonder te maken. GO! Noord Nederland werkt aan een update van deze maatregelendatabase voor het platteland.
In deze sessie nemen we deelnemers mee aan de hand van de volgende vragen:
•    Welke thema's zijn anders dan in een meer stedelijke omgeving?
•    In hoeverre vraagt dit ook andere maatregelen?
•    Wat is de ervaring in Noord Nederland met de bijdrage van deze maatregelendatabase aan de dagelijkse praktijk?

Presentatie en Workshop:
Judith Hin (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Onderzoeker Leefomgeving en Gezondheid)
Elles Bulder (Lector Hanzehogeschool Leefomgeving in Transitie)
Vera Sas (Junior Onderzoeker Hanzehogeschool Bewegingswetenschappen en Built Environment

Meer informatie: https://www.gonoordnederland.nl/

3. Verstedelijking en gezondheid: een analyse van de Metropoolregio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) en het Rijk werken samen aan een Verstedelijkingsstrategie. Een van de uitgangspunten is dat de keuzes moeten bijdragen aan een gezonde en leefbare regio.

Ralph Ploeger (opdrachtgever) en Brigit Staatsen (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) bespreken de uitkomsten van een verkennende kwalitatieve analyse om opgaven, kansen en risico’s van verstedelijking in relatie tot leefomgeving en gezondheid in kaart te brengen.

Workshop MRA :  
De deelnemers gaan onder leiding van Fred Woudenberg (GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Amsterdam) in gesprek met een team bestaand uit opdrachtgever en onderzoekers van het MRA project over de uitkomsten van de analyse. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de bruikbaarheid van deze analyse voor de prioritering en handelingsperspectieven rond gezondheidsbescherming en -bevordering in een verstedelijkte regio als de Metropoolregio Amsterdam.

Presentatie en Workshop:
Ralph Ploeger (opdrachtgever MRA Analyse);
Brigit Staatsen (RIVM; MRA Analyse)
Fred Woudenberg (GGD Amsterdam)

Meer informatie: Blik op leefomgeving en gezondheid Metropoolregio Amsterdam | Gezonde Leefomgeving