Verslag workshop Energietransitie-gezondheid  bijeenkomst netwerk MRvG16 juni 2021