Verslag workshop: Gezondheid in de verstedelijkingstrategie Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Ralph Ploeger (opdrachtgever MRA Analyse), Brigit Staatsen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), MRA Analyse), Fred Woudenberg (GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Amsterdam)
15 oktober 2021: webinar Maak Ruimte Voor Gezondheid