Verslag workshop: Gezondheid in de verstedelijkingstrategie Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Ralph Ploeger (opdrachtgever MRA Analyse), Brigit Staatsen ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), MRA Analyse), Fred Woudenberg ( GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Amsterdam)
15 oktober 2021: webinar Maak Ruimte Voor Gezondheid