Verslag workshop: Gezondheid in de verstedelijkingstrategie Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Ralph Ploeger (opdrachtgever MRA Analyse), Brigit Staatsen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, MRA Analyse), Fred Woudenberg (GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Amsterdam)
15 oktober 2021: webinar Maak Ruimte Voor Gezondheid