Organisaties

Veel organisaties zijn actief op het terrein van een gezond binnenmilieu en delen hun kennis en ervaring in kennisnetwerken.

Platform 31: kenniscentrum stedelijke vernieuwing

Platform 31 is de fusieorganisatie van KEI, Nicis institute, Nirov en SEV. Het bundelt, verdiept en verspreidt kennis over stedelijke vernieuwing, met specifieke aandacht voor de bestaande stad en naoorlogse wijken, onder andere door een kennisbank met informatie over projecten. Geeft onder andere een overzicht van levensloopbestendig wonen, welke instanties ermee bezig zijn, actieplannen en instrumenten.

Kenniscentrum Wonen-Zorg

Het kenniscentrum Wonen-Zorg voorziet in nieuws, praktijkvoorbeelden en instrumenten. Ook biedt het een overzicht van bijeenkomsten rondom het thema wonen en zorg. Dit kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Nederlands Long fonds

Het Nederlands Long fonds zet zich onder andere in voor de belangen van astmapatiënten. In de factsheet ‘Gezonde scholen' vindt u tips om de fysieke omgeving van scholen gunstig in te richten voor kinderen met astma.

ISIAQ.NL

ISIAQ.nl is de Nederlandse afdeling van het International Society of Indoor Air Quality and Climate, de internationale vakvereniging voor binnenmilieu voor wetenschap en praktijk. De organisatie wil een gezond, behaaglijk en productief binnenmilieu bevorderen. Dat doet zij door internationale richtlijnen te vertalen voor Nederlands gebruik en bijeenkomsten te organiseren met buitenlandse sprekers.

Stichting Living daylights

De stichting Living daylights promoot een goede toepassing van daglicht in de gebouwde omgeving door organisatie van activiteiten en het delen van kennis. Daglicht vormt één van de belangrijkste bouwstenen van architectuur. Het is onontbeerlijk voor de gezondheid en productiviteit van de mens, is gratis, en is een duurzame lichtbron.