Deze pagina biedt een overzicht met een selectie van instrumenten op het gebied van mobiliteit en de inrichting van een beweegvriendelijke omgeving. Binnen deze site staan bij gezond ontwerp - actieve mobiliteit nog meer instrumenten genoemd. Heeft u suggesties of aanvullingen? Laat ons dat weten via: helpdesk@gezondeleefomgeving.nl

BVO-Scan (Beweegvriendelijke omgeving)

Beweeg Vriendelijke Omgeving

Wil je weten hoe beweegvriendelijk een wijk, buurt of schoolplein is, dan kun je daarvoor de BVO-scan gebruiken. 

De BVO-scan biedt de mogelijkheid om via een webapplicatie te beoordelen of een omgeving voldoende uitdaagt om te lopen, fietsen, spelen en sporten.

 


Toelichting BVO Scan:
De BVO-scan heeft meerdere vragenlijsten om uit te kiezen:

  •  De Wijkscan: 32 stellingen verdeeld over de thema’s lopen, fietsen, spelen & bewegen en sporten.
  • De Schoolpleinscan: 33 stellingen verdeeld over de thema’s kindvriendelijke routes naar school, schoolzone, schoolplein (ruimtelijk ontwerp) en schoolplein (speelaanleidingen).
  • Buitenspeelscan (in ontwikkeling)
  • De inclusieve beweegvriendelijke omgevingscan (in ontwikkeling)

De BVO-scan biedt naast de vragenlijsten ook de mogelijkheid om foto’s te uploaden van locaties die vervolgens samen een kansenkaart vormen. Op deze manier heb je direct inzichtelijk welke locaties goed zijn, of waar verbetering nodig is.

Doelgroep BVO Scan:

  • De BVO-scan is bedoeld voor lokale professionals die betrokken zijn bij het verbeteren van een gezonde en actieve leefstijl van inwoners, of bij de planning en inrichting van de openbare ruimte. 
  • De scan maakt het ook mogelijk om (vertegenwoordigers van) inwoners te betrekken bij het beoordelen van hun buurt. Wat vinden zij belangrijk en hoe kijken zij tegen de beweeg-mogelijkheden in de wijk aan?

Meer Weten: 

Ontwerpprincipes beweegvriendelijke omgeving

Ontwerpprincipes Beweegvriendelijke Omgeving

Kenniscentrum Sport & Bewegen, TNO  en Charlotte Cammelbeeck Stedenbouwkundige hebben samengewerkt aan ontwerpprincipes voor een beweegvriendelijke omgeving.

Dat leidde tot de publicatie van 36 ontwerpprincipes om beweeg-inclusief te ontwerpen.

De principes kwamen tot stand op basis van literatuuronderzoek, praktijkervaring en een aantal workshops met ontwerpers. Om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten zijn de principes ingedeeld in schaal, doelgroep of beleidsthema’s zoals veiligheid, groen en mobiliteit. Deze publicatie beoogt ontwerpers en beleidsmakers te inspireren om via ontwerpmaatregelen, het sporten en bewegen te stimuleren. De ontwerpprincipes kunnen bijdragen aan de integratie van gezondheid en ruimtelijke planvorming.

Meer weten over dit instrument?