Ambitie

Pilot gezondheid en omgevingswet in Arnhem

Arnhem in de praktijk

In de pilot in Arnhem is gebruik gemaakt van de (niet-wettelijke) instrumenten om gezondheid in beeld te brengen.

Utrecht gezonde stad van en voor iedereen

skyline Utrecht

Steeds meer inwoners, werkgevers en bezoekers kiezen voor Utrecht. Het is een aantrekkelijke en centraal gelegen stad. Prettig om in te wonen, met veel groen en natuur. Een stad waar iedereen zich thuis voelt en je jezelf kunt zijn. De stad groeit. We willen ruimte geven aan deze groei, maar tegelijk onszelf blijven.

Almere: Excellente groene en gezonde leefomgeving

Natuur dicht bij huis heeft een positief effect op de gezondheid van mensen. Bovendien kan groen een stad klimaatbestendiger maken. Voor een toekomstbestendige groei van Almere investeren we daarom in een excellente groene en gezonde leefomgeving.

Visie

Hillegom

In de Omgevingsvisie van Hillegom is duurzaamheid leidend geweest. Onder de noemen ‘sociale duurzaamheid’ zijn ook verschillende uitgangspunten voor gezondheid benoemd. Voorbeelden hiervan zijn: het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen en gevoelige bestemmingen niet bij drukke wegen realiseren. Op basis van de Omgevingsvisie wordt nu het Omgevingsplan Buitengebied opgesteld.

Utrecht

skyline Utrecht

Hoofdlijn is 'een gezonde groei als koers', zodat de gemeente ook op langere termijn leefbaar blijft. Er wordt verbinding gelegd tussen fysieke, sociale en economische vraagstukken, die kansen bieden om bij te dragen aan gezonder wonen, werken en leven in Utrecht.

Noordenveld

Noordenveld

De brede en integrale omgevingsvisie op de toekomst, waarin gezondheid, groen en duurzaamheid centraal staat, is opgesteld met betrokkenheid van inwoners van alle leeftijden.

Staphorst

Staphorst

In de visie van Staphorst staat het sociaal domein centraal. Een van de thema’s is een gezonde en dynamische samenleving.

Zwolle gezonde stad

Zwolle gezonde stad

Gezondheid heeft raakvlakken met meerdere thema's, zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en milieu. 'Zwolle gezond' staat centraal als leidend principe voor een toekomstbestendig Zwolle. Hiervandaan zoekt Zwolle continu naar win-win situaties. 

Maastricht

Kinderen in Natuur

In de visie is gelet op de samenhang tussen onderwerpen, zoals mobiliteit, milieu, water, infrastructuur, cultureel erfgoed en ontwikkellocaties. Daarbij is voor het eerst nadrukkelijk aandacht voor gezondheid en veiligheid in relatie tot de fysieke leefomgeving.

Gezonde plannen / omgevingsplannen

Olst-Wije

Kinderen in Natuur

De Nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan Olst-Wije geeft op hoofdlijnen aan hoe gezondheid vertaald gaat worden in het omgevingsplan.

Breda

Kinderen in Natuur

Het omgevingsplan Breda Zuidwest bevat regels voor de bescherming van de gezonde en veilige leefomgeving.