De Waterkwaliteitscheck is een instrument waarmee een microbiologische risico-inventarisatie voor waterconcepten in de openbare ruimte uitgevoerd kan worden. De Waterkwaliteitscheck bestaat uit twee onderdelen:

  • Een vragenlijst met 32 vragen om de microbiologische risico’s van het waterconcept in kaart te brengen.
    Bij de meeste vragen uit de vragenlijst staat meteen een advies om de microbiologische risico’s te verminderen.
     
  • Een rekenmodule voor eenvoudige microbiologische risicoschattingen.
    De rekenmodule is verdiepend en geeft aanvullende inzichten in het effect van bijvoorbeeld het type vulwater of waterbehandeling op de microbiologische risico’s.

Waterkwaliteitscheck voor stedelijk waterconcepten

Wilt u meer weten over dit instrument?

Ga naar de website waterkwaliteitscheck. Daar vindt u meer infomatie en kunt u de check uitvoeren. 

Bekijk de factsheet Waterkwaliteitscheck voor waterconcepten.