De Waterkwaliteitscheck voor stedelijk water is een instrument waarmee een microbiologische risico-inventarisatie voor stedelijk waterconcepten uitgevoerd kan worden. De Waterkwaliteitscheck bestaat uit twee onderdelen:

  • Een vragenlijst met 32 vragen om de microbiologische risico’s van het waterconcept in kaart te brengen.
    Bij de meeste vragen uit de vragenlijst staat meteen een advies om de microbiologische risico’s te verminderen.
     
  • Een rekenmodule voor eenvoudige microbiologische risicoschattingen.
    De rekenmodule is verdiepend en geeft aanvullende inzichten in het effect van bijvoorbeeld het type vulwater of waterbehandeling op de microbiologische risico’s.

Waterkwaliteitscheck voor stedelijk waterconcepten

Wilt u meer weten over dit instrument?

Bekijk de factsheet Waterkwaliteitscheck voor stedelijk waterconcepten.